Запобігання проявам корупції
Головна банер

У разі використання матеріалів сайту посилання на www.ztums.gov.ua є обов'язковим

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ з виконання Програми щодо запобігання і протидії корупції в області на 2013 - 2015 роки

з/п

Найменування заходу

Термін виконання

Виконавці

Джерело

фінансу-

вання

Очікуваний

результат

 
 
 

1.

Реформування системи державного управління та адміністративних процедур

 

1)

Участь у межах повноважень у реалізації Національної антикорупційної стратегії на 2011 - 2015 роки та Державної програми щодо запобігання і протидії корупції на 2011 - 2015 роки

2013 – 2015 роки

Структурні підрозділи облдержадміністрації;

Райдержадміністрації;

Міськвиконкоми;

Громадська рада при обласній державній адміністрації (за згодою)

Коштів не потребує

Зменшення рівня корупції в області

 

2)

Забезпечення функціонування, ведення та своєчасного оновлення веб - сторінок, інших електронних ресурсів місцевих органів виконавчої влади, залучених до надання адміністративних послуг, що містять інформацію, необхідну для отримання адміністративних послуг

2013-2015

роки

Структурні підрозділи облдержадміністрації;

Райдержадміністрації;

Міськвиконкоми

Коштів не потребує

Зниження корупційних ризиків при наданні адміністративних послуг місцевими органами виконавчої влади

 

3)

Запровадження (розробленої на загальнодержавному рівні) системи електронного документообігу, в тому числі електронного обігу медичних форм, та електронного цифрового підпису

2013-2015

роки

Структурні підрозділи облдержадміністрації;

Райдержадміністрації;

Міськвиконкоми

Коштів не потребує

Зменшення кількості безпосередніх контактів громадян і представників юридичних осіб з посадовими особами

 

4)

Створення та забезпечення роботи багатофункціональних центрів (прозорих офісів) для надання фізичним та юридичним особам адміністративних послуг

2013-2015

роки

Структурні підрозділи облдержадміністрації;

Райдержадміністрації;

Міськвиконкоми

Обласний бюджет, бюджети районів, міст обласного значення

Забезпечення прозорості в роботі та діяльності місцевих органів виконавчої влади

 

5)

Запровадження стандартів управління якістю відповідно до ISO 9001 в місцевих органах виконавчої влади

2013-2015

роки

Структурні підрозділи облдержадміністрації;

Райдержадміністрації;

Міськвиконкоми

Коштів не потребує

Зменшення корупціогенних ризиків при виконанні своїх

повноважень посадовими особами місцевих органів виконавчої влади

 

2.

Зменшення адміністративного тиску на підприємців, запобігання тінізації економіки

 

1)

Удосконалення (розробленої на загальнодержавному рівні) системи ”єдиного вікна”, максимального комп’ютеризування документообігу

2013-2015

роки

Структурні підрозділи облдержадміністрації;

Райдержадміністрації;

Міськвиконкоми

Обласний бюджет, бюджети районів, міст обласного значення

Зменшення кількості безпосередніх

контактів громадян

з посадовими особами місцевих органів виконавчої влади

 

3.

Забезпечення доброчесності на публічній службі та на службі в органах місцевого самоврядування

 

1)

Розроблення щорічних внутрішніх планів щодо запобігання і протидії корупції в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування

2013-2015

роки

Структурні підрозділи облдержадміністрації;

Райдержадміністрації;

Міськвиконкоми

Коштів не потребує

Зниження рівня корупції в області

 

2)

Розроблення на основі Закону України ”Про правила етичної поведінки”, наказу Головдержслужби України ”Про затвердження Загальних правил поведінки державних службовців” від 04.08.2010 № 214, зареєстрованого в Мін’юсті від 11.11.2010 за № 1089/18384 та впровадження кодексів поведінки осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

2013

рік

Структурні підрозділи облдержадміністрації;

Райдержадміністрації;

Міськвиконкоми

Коштів не потребує

Зменшення корупціогенних ризиків при виконанні своїх повноважень посадовими особами місцевих органів виконавчої влади

 

3)

Розроблення на основі законів України ”Про засади запобігання і протидії корупції”, ”Про правила етичної поведінки”, наказу Головдержслужби України ”Про затвердження Загальних правил поведінки державних службовців” від 04.08.2010 № 214, зареєстрованого в Мін’юсті від 11.11.2010 за № 1089/18384 та впровадження механізмів врегулюванню конфлікту інтересів на державній службі та в органах місцевого самоврядування

2013

рік

Структурні підрозділи облдержадміністрації;

Райдержадміністрації;

Міськвиконкоми

Коштів не потребує

Зменшення корупціогенних ризиків при виконанні своїх

повноважень посадовими особами, напрацювання механізму врегулювання конфлікту інтересів

 

4)

Періодичне заслуховування інформації про стан виконання Закону України ”Про засади запобігання і протидії корупції”, внутрішніх планів запобігання та протидії корупції на розширених нарадах і не рідше одного разу на рік вносити на розгляд колегії обласної державної адміністрації, структурних підрозділів облдержадміністрації, райдержадміністрацій

2013-2015

роки

Структурні підрозділи облдержадміністрації;

Райдержадміністрації

Коштів не потребує

Зниження рівня корупції в області

 

5)

Розроблення методичних рекомендацій з питань запобігання і протидії корупції, шляхів врегулювання конфлікту інтересів в органах виконавчої влади та органах місцевого самоврядування

2013

рік

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій;

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації

Кошторис

ЦППК

Зменшення корупціогенних ризиків при виконанні своїх повноважень посадовими особами місцевих органів виконавчої влади

 

6)

Забезпечення суворого дотримання процедури конкурсного добору кандидатів на заміщення вакантних посад у місцевих органах виконавчої влади (механізму визначення переможця), розстановки кадрів, проходження державної служби та служби в органах місцевого самоврядування

2013-2015

роки

Структурні підрозділи облдержадміністрації;

Райдержадміністрації;

Міськвиконкоми

Коштів не потребує

Зниження рівня корупції в області при прийнятті на службу та проходженні служби в місцевих органах виконавчої влади

 

7)

Організація в централізованому порядку щорічної перепідготовки та підвищення кваліфікації державних службовців, посадових осіб місцевого самоврядування, до посадових обов'язків яких належить здійснення за місцем роботи заходів контролю за дотриманням антикорупційного законодавства, з питань запобігання і протидії корупції, етичної поведінки та врегулювання конфлікту інтересів

2013-2015

роки

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій;

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації

Кошторис

ЦППК

Підвищення

знань у сфері антикорупційного законодавства державних службовців та посадових осіб місцевого самоврядування

 

8)

Організація та проведення занять з перепідготовки та підвищення кваліфікації з питань запобігання і протидії корупції для різних категорій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

2013-2015

роки

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Кошторис

ЦППК

Підвищення

знань у сфері антикорупційного законодавства різних категорій посадових осіб місцевих органів виконавчої влади

 

4.

Поліпшення умов доступу фізичних, юридичних осіб та об’єднань громадян без статусу юридичної особи

до інформації про діяльність органів державної влади та органів місцевого самоврядування

 

1)

Проведення щорічного аналізу практичної реалізації положень Закону України "Про доступ до публічної інформації"

2013-2015

роки

Структурні підрозділи облдержадміністрації;

Райдержадміністрації;

Міськвиконкоми

Коштів не потребує

Формування ефективного механізму доступу

громадськості до інформації про діяльність місцевих органів виконавчої влади

 

2)

Продовження формування ефективного механізму доступу фізичних, юридичних осіб та об'єднань громадян без статусу юридичної особи до інформації про діяльність місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб

2013-2015

роки

Структурні підрозділи облдержадміністрації;

Райдержадміністрації;

Міськвиконкоми

Коштів не потребує

Забезпечення прозорості в роботі місцевих органів виконавчої влади

 

3)

Активізація інформаційного обміну між об'єднаннями громадян, засобами масової інформації та органами державної влади і органами місцевого самоврядування щодо запобігання і протидії корупції

2013-2015

роки

Структурні підрозділи облдержадміністрації;

Райдержадміністрації;

Міськвиконкоми

Коштів не потребує

Залучення громадськості до участі в заходах щодо запобігання і протидії корупції

 

4)

Удосконалення механізму зворотнього зв'язку з громадськістю щодо повідомлень про факти корупційних правопорушень посадовими особами уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування в районах та містах області

2013-2015

роки

Структурні підрозділи облдержадміністрації;

Райдержадміністрації;

Міськвиконкоми

Коштів не потребує

Активізація інформаційного обміну між громадськістю та місцевими органами виконавчої влади

 

5)

Забезпечення доступу громадськості для ознайомлення та обговорення проектів нормативно-правових актів, які готуються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

2013-2015

роки

Структурні підрозділи облдержадміністрації;

Райдержадміністрації;

Міськвиконкоми

Коштів не потребує

Залучення громадськості до участі в реалізації державної соціально-економічної політики

 

6)

Висвітлення у засобах масової інформації області результатів ревізій та перевірок використання бюджетних коштів, державного та комунального майна

2013-2015

роки

Головне управління інформації та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації

Коштів не потребує

Забезпечення прозорості в роботі місцевих органів виконавчої влади

 

7)

Проведення щорічного аналізу практичної реалізації Закону України „Про доступ до публічної інформації” та громадський моніторинг виконання цього Закону розпорядниками публічної інформації

2013-2015

роки

Структурні підрозділи облдержадміністрації;

Райдержадміністрації;

Міськвиконкоми;

Громадська рада при обласній державній адміністрації (за згодою)

Коштів не потребує

Забезпечення прозорості в роботі місцевих органів виконавчої влади

 

5.

Удосконалення системи використання державного майна та бюджетних коштів

 

1)

Забезпечення прозорості процедур та процесів закупівель товарів, робіт та послуг за державні кошти

2013-2015

роки

Структурні підрозділи облдержадміністрації;

Райдержадміністрації;

Міськвиконкоми

Коштів не потребує

Забезпечення прозорості у діяльності місцевих органів влади у сфері державних закупівель

 

2)

Проведення щорічного моніторингу ефективності використання бюджетних коштів, виділених області для виконання загальнодержавних програм соціально - економічного, науково - технічного, національно - культурного розвитку області та охорони довкілля

2013-2015

роки

Головне фінансове управління облдержадміністрації;

Територіальне управління Рахункової палати України по Вінницькій, Житомирській, Кіровоградській та Хмельницькій областях (за згодою);

Громадська рада при обласній державній адміністрації (за згодою)

Коштів не потребує

Забезпечення контролю за використанням бюджетних коштів

під час виконання загальнодержавних програм

 

3)

Залучення громадськості до здійснення контролю за використанням державного майна, державними закупівлями, орендою та наданням у користування (у власність) земельних ділянок, прозорістю генеральних планів розбудови населених пунктів Житомирської області

2013-2015

роки

Структурні підрозділи облдержадміністрації;

Райдержадміністрації;

Міськвиконкоми;

Громадська рада при обласній державній адміністрації (за згодою)

Коштів не потребує

Забезпечення контролю за законністю та ефективністю використання державного майна, бюджетних коштів

 

4)

Виявлення об’єктів нерухомого державного майна, які тимчасово не використовуються, та можуть розглядатися як потенційні об’єкти оренди

2013-2015

роки

Структурні підрозділи облдержадміністрації;

Райдержадміністрації;

Міськвиконкоми

Коштів не потребує

Попередження зловживань при використанні державного майна

 

5)

Організація проведення вибіркового моніторингу етапів реалізації Програми розвитку агропромислового комплексу до 2015 року, пов’язаних з відшкодуванням вартості товарно-матеріальних цінностей та участі у фінансових операціях

2013-2015

роки

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації;

Райдержадміністрації

Коштів не потребує

Виключення обставин отримання неправомірної вигоди

у ході реалізації Програми розвитку агропромислового комплексу до 2015 року

 

6)

Здійснення контролю за використанням державного майна з метою недопущення фактів одержання прихованих прибутків державними службовцями або за їх сприяння іншими особами чи угрупованнями

2013-2015

роки

Структурні підрозділи облдержадміністрації;

Райдержадміністрації;

Міськвиконкоми

Коштів не потребує

Попередження зловживань при використанні бюджетних коштів

 

7)

Здійснення контролю за доходами та витратами осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також членів їх сімей шляхом перевірки відомостей зазначених посадовими особами у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік, які подаються посадовими особами кадровим службам за місцем роботи (служби) з даними, які знаходяться в базі державної податкової служби у Житомирській області

2013-2015

роки

Структурні підрозділи облдержадміністрації;

Райдержадміністрації;

Міськвиконкоми;

Державна податкова служба у Житомирській області (за згодою)

Коштів не потребує

Забезпечення контролю за доходами та витратами осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

 

8)

Розглянути питання щодо створення громадської ради при головному управлінні Держземагенства у Житомирській області з метою контролю за раціональним використанням та охороною земель в області, забезпечення прав громадян на землю, запобігання корупційним проявам при використанні земель оздоровчого, рекреаційного, історико-культурного, природно-заповідного призначення, водного та земель сільськогосподарського призначення

2013 рік

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації;

Головне управління Держземагенства у Житомирській області

(за згодою);

Громадська рада при обласній державній адміністрації (за згодою)

Коштів не потребує

Зниження рівня корупції в області у вирішенні земельних питань

 

6.

Удосконалення антикорупційної експертизи

 

1)

Забезпечення прозорої процедури нормоутворення шляхом розміщення розпорядчих документів на власних офіційних веб-сайтах

2013-2015

роки

Структурні підрозділи облдержадміністрації;

Райдержадміністрації;

Міськвиконкоми

Коштів не потребує

Забезпечення доступу громадськості для ознайомлення з розпорядчими документами місцевих органів виконавчої влади

 

2)

Забезпечення доступності проектів розпорядчих документів місцевих органів виконавчої влади та місцевого самоврядування для громадськості шляхом розміщення їх на власних офіційних веб-сайтах для ознайомлення та проведення громадської антикорупційної експертизи

2013-2015

роки

Структурні підрозділи облдержадміністрації;

Райдержадміністрації;

Міськвиконкоми

Коштів не потребує

Врахування думки громадськості при виданні розпорядчих документів місцевими органами виконавчої влади

 

3)

Забезпечення проведення на базі обласного центру перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій спеціальних тренінгів з питань організації роботи з запобігання та протидії корупції, в тому числі щодо проведення антикорупційної експертизи, з посадовими особами, відповідальними за стан цієї роботи в місцевих органах державної влади та органах місцевого самоврядування

2013-2015

роки

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій;

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції апарату облдержадміністрації

Кошторис ЦППК

Підвищення рівня правових знань державних службовців та посадових осіб органів місцевого самоврядування у сфері запобігання і протидії корупції

 

7.

Зниження рівня корупції у приватному секторі

 

1)

Організація поширення знань про антикорупційне законодавство серед представників громадськості області із залученням громадських організацій, засобів масової інформації

2013-2015

роки

Головне управління інформації та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації;

Райдержадміністрації;

Міськвиконкоми

Коштів не потребує

Підвищення рівня знань у сфері запобігання і протидії корупції, формування негативного ставлення громадян до корупції

 

2)

Здійснення комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня знань різних верств населення з питань розвитку інститутів громадянського суспільства та їх ролі у формуванні негативного ставлення до проявів корупції, протидії чинникам, що її зумовлюють, про особисту участь громадян у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь

2013-2015

роки

Структурні підрозділи облдержадміністрації;

Райдержадміністрації;

Міськвиконкоми

Коштів не потребує

Підвищення рівня знань громадян області у сфері запобігання і протидії корупції, формування негативного ставлення до корупції

 

3)

Проведення соціально - просвітницьких заходів, системи антикорупційної освіти, тематичних занять з питань запобігання і протидії корупції у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах

2013-2015

роки

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації;

Райдержадміністрації;

Міськвиконкоми

Коштів не потребує

Підвищення рівня знань, формування антикорупційної правосвідомості учнів ЗОШ та студентів ВНЗ у сфері запобігання і протидії корупції

 

4)

Забезпечення рівного доступу сільгосподарських товаровиробників усіх форм власності, в тому числі особистих селянських господарств до участі у галузевих програмах агропромислового комплексу шляхом максимального відкритого проведення процедур їх реалізації на всіх етапах

2013-2015

роки

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації;

Райдержадміністрації

Коштів не потребує

Попередження зловживань при використанні службового становища посадовими особами

 

5)

Проведення із залученням громадських організацій області науково-методичних і науково-практичних конференцій, семінарів, засідань за круглим столом, прес-конференцій, зустрічей із представниками органів державної влади та засобів масової інформації з антикорупційної тематики

2013-2015

роки

Центр перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників органів державної влади, органів місцевого самоврядування, державних підприємств, установ і організацій

Кошторис ЦППК

Підвищення рівня знань громадян у сфері запобігання і протидії корупції, формування негативного ставлення громадян області до корупції

 

8.

Зниження рівня корупції в зонах підвищеного корупційного ризику, зокрема медичній, освітній, земельній,

у сферах державних закупівель, державної служби тощо

 

1)

Ужиття заходів щодо усунення корупціогенних чинників, пов'язаних з неналежним фінансуванням у сферах підвищеного корупційного ризику

2013-2015

роки

Структурні підрозділи облдержадміністрації;

Райдержадміністрації;

Міськвиконкоми

Коштів не потребує

Зменшення корупціогенних ризиків при виконанні своїх повноважень посадовими особами

 

2)

Проведення більш жорсткого професійного добору кадрів на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування шляхом проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

2013-2015

роки

Структурні підрозділи облдержадміністрації;

Райдержадміністрації;

Міськвиконкоми

Коштів не потребує

Зменшення корупціогенних ризиків при виконанні своїх повноважень посадовими особами місцевих органів виконавчої влади

 

3)

Запровадження дієвої системи професійного добору кадрів для роботи у сферах підвищеного корупційного ризику зокрема, медичній, земельній, освітній, сфері державних закупівель та на державній службі і службі в органах місцевого самоврядування

2013-2015

роки

Структурні підрозділи облдержадміністрації;

Райдержадміністрації;

Міськвиконкоми

Коштів не потребує

Зменшення корупціогенних ризиків при виконанні своїх повноважень посадовими особами

 

4)

Проведення у закладах освіти всіх типів та форм власності, медичних закладах тематичних занять з питань запобігання та протидії корупції

2013-2015

роки

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації;

Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації

Коштів не потребує

Підвищення рівня знань громадян у сфері запобігання і протидії корупції, формування негативного ставлення до корупції, зменшення корупціогенних ризиків при виконанні своїх повноважень посадовими особами

 

5)

Запровадження дієвих установлених критеріїв та процедур, які усуватимуть можливість виникнення корупційних ризиків під час прийому для навчання до загальноосвітнього навчального закладу (вступу) до вищого навчального закладу

2013-2015

роки

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації

Коштів не потребує

Зменшення корупціогенних ризиків при здійсненні процедур прийому (вступу) до навчальних закладів

 

6)

Ужиття заходів щодо оптимізації кількості спеціалізованих вчених рад із захисту кандидатських і докторських дисертацій, забезпечення прозорості процедури захисту дисертацій з урахуванням позитивного зарубіжного досвіду

2013-2015

роки

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації

Коштів не потребує

Зменшення корупціогенних ризиків при захисті кандидатських і докторських дисертацій

 

7)

Ужиття заходів щодо встановлення чітких правил щодо приватизації земельних ділянок із державної власності зокрема, визначені строки надання земельних ділянок у власність, правила черговості надання земельних ділянок у власність, правила встановлення розміру земельних ділянок, прозорі процедури приватизації земельних ділянок, відкритий доступ до інформації про неприватизовані земельні ділянки

2013-2015

роки

Головне управління агропромислового розвитку облдержадміністрації;

Головне управління Держземагенства у Житомирській області

(за згодою)

Коштів не потребує

Зменшення корупціогенних ризиків у вирішенні земельних питань

 

8)

Посилення контролю за якістю надання медичної допомоги медичними установами та закладами області

2013-2015

роки

Управління охорони здоров’я обласної державної адміністрації;

Райдержадміністрації;

Міськвиконкоми

Коштів не потребує

Усунення корупціогенних чинників при наданні медичної допомоги

 

9.

Формування громадської підтримки дій влади у запобіганні і протидії корупції, профілактичні та просвітницькі заходи

 

1)

Сприяння у діяльності засобів масової інформації стосовно широкого висвітлення заходів щодо запобігання та протидії корупції, що вживаються місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування

2013-2015

роки

Головне управління інформації та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації;

Райдержадміністрації;

Міськвиконкоми

Коштів не потребує

Залучення засобів масової інформації до участі в антикорупційній діяльності

 

2)

Забезпечення регулярного висвітлення у місцевих засобах масової інформації фактів вчинення корупційних правопорушень посадовими особами уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування області і вжитих заходах щодо їх профілактики та відповідний моніторинг цієї роботи, зі щоквартальним наданням результатів цього моніторингу (до 5 числа місяця, що настає за звітним періодом) сектору з питань запобігання та виявлення корупції апарату обласної державної адміністрації

2013-2015

роки

Головне управління інформації та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації

Коштів не потребує

Формування негативного ставлення громадян області до проявів корупції

 

3)

Запровадження на каналах місцевого телебачення та радіо, у друкованих засобах масової інформації, спеціальні інтерв'ю з питань протидії корупції, соціально-просвітницькі програми, відео та аудіо матеріали, соціальні реклами з питань запобігання та протидії корупції при обслуговуванні громадян області в місцевих органах державної влади, правоохоронних органах, комунальних закладах, медичних та освітніх установах

2013-2015

роки

Головне управління інформації та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації;

Житомирська ОДТРК;

Редакція газети ”Житомирщина”;

Райдержадміністрації;

Міськвиконкоми

Обласний бюджет, бюджети районів, міст обласного значення

Попередження негативних наслідків проявів корупції

 

4)

Виготовлення та розміщення в місцях де здійснюється прийом громадян інформаційних стендів ”Суспільство проти корупції” з розміщенням на них витягів з антикорупційного законодавства, інформації про антикорупційні лінії прямого зв’язку, вжиті заходи щодо запобігання і протидії корупції, осіб які притягнуті судами до відповідальності та звільнені з державної служби за скоєння корупційних правопорушень тощо

2013 рік

Структурні підрозділи облдержадміністрації;

Райдержадміністрації;

Міськвиконкоми

Обласний бюджет, бюджети районів, міст обласного значення

Підвищення рівня знань громадян у сфері запобігання і протидії корупції, формування негативного ставлення до корупції

 

5)

Оприлюднення в засобах масової інформації матеріалів про вжиті місцевими органами виконавчої влади заходи щодо запобігання і протидії корупції та про осіб, притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень, звітність про результати проведення заходів щодо запобігання і протидії корупції в області

2013-2015

роки

Головне управління інформації та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації;

Райдержадміністрації;

Міськвиконкоми

Обласний бюджет, бюджети районів, міст обласного значення

Формування негативного ставлення громадян до проявів корупції

 

6)

Запровадження дистанційного навчання посадових осіб уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування з питань підвищення знань у сфері антикорупційного законодавства шляхом утворення на офіційних веб-сайтах сторінки ”Запобігання проявам корупції” з розміщенням на ній матеріалів антикорупційного спрямування

2013-2015

роки

Структурні підрозділи облдержадміністрації;

Райдержадміністрації;

Міськвиконкоми

Коштів не потребує

Підвищення рівня знань посадових осіб

уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування

 

7)

Стимулювання розвитку діяльності студентських рад щодо запобігання та протидії корупції у вищих навчальних закладах області

2013-2015

роки

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації

Коштів не потребує

Забезпечення участі студентів у запобіганні і протидії корупції

 

8)

Проведення щорічного конкурсу на кращий плакат з антикорупційної тематики серед студентів вищих навчальних закладів та учнів загальноосвітніх шкіл області

2013-2015

роки

Управління освіти і науки обласної державної адміністрації

Обласний бюджет

Формування у студентів вищих навчальних закладів та учнів загальноосвітніх шкіл негативного ставлення до корупції

 

9)

Проведення щорічної молодіжної профілактичної акції ”Молодь Житомирщини проти корупції”

2013-2015

роки

Головне управління у справах сім’ї, молоді та спорту обласної державної адміністрації спільно з молодіжними громадськими організаціями (за згодою)

Обласний бюджет

Формування у молоді негативного ставлення до корупції

 

10)

Проведення щорічного конкурсу на кращий журналістський матеріал антикорупційного спрямування

2013-2015

роки

Головне управління інформації та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації

Обласний бюджет

Активізація роботи представників засобів масової інформації щодо запобігання проявам корупції

 

11)

Сприяння у проведенні на Житомирському обласному державному телебаченні щотижневої телепередачі „Антикорупція” з залученням для участі в ній представників структурних підрозділів обласної державної адміністрації, спеціально уповноважених суб’єктів, які безпосередньо здійснюють у межах своєї компетенції заходи щодо виявлення, припинення та розслідування корупційних правопорушень, громадськості

2013-2015

роки

Головне управління інформації та комунікацій з громадськістю обласної державної адміністрації;

Житомирська ОДТРК

Обласний бюджет

Підвищення рівня знань громадян області у сфері запобігання і протидії корупції, формування негативного ставлення до корупції, попередження негативних наслідків проявів корупції