Запобігання проявам корупції
Головна банер

У разі використання матеріалів сайту посилання на www.ztums.gov.ua є обов'язковим

ПЛАН заходів виконання Програми щодо запобігання і протидії корупції в області на 2013-2015 роки в 2014 році

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказ департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації

 30.12.2013 № 747

 

№ з/п

Найменування заходу

Відповідальні за виконання

Термін виконання

1.

Забезпечення функціонування, ведення, своєчасного оновлення веб-сайту департаменту сім’ї, молоді та спорту облдержадміністрації (далі – департаменту), зокрема, інформації, необхідної для отримання адміністративних послуг

Антонюк О. М.

Вознюк Т. І.

Постійно

2.

Періодичне заслуховування інформації про стан виконання Закону України “Про засади запобігання і протидії корупції” на нарадах, не рідше одного разу на рік винесення на розгляд колегії департаменту

Антонюк О. М.

Вознюк Т. І.

Постійно

3.

Забезпечення суворого дотримання процедури конкурсного добору кандидатів на заміщення вакантних посад в департаменті (механізму визначення переможця), розстановки кадрів, проходження державної служби

Гула Р. М.

Антонюк О. М.

Скульський І. І.

Постійно

4.

Проведення щорічного аналізу практичної реалізації положень Закону України “Про доступ до публічної інформації”

Антонюк О. М.

Вознюк Т. І.

Постійно

5.

Залучення громадськості до здійснення контролю за використанням державного майна, державними закупівлями

Антонюк О. М.

Постійно

6.

Здійснення контролю за використанням державного майна з метою недопущення фактів одержання прихованих прибутків державними службовцями або за їх сприяння іншими особами чи угрупованнями

Гула Р. М.

Постійно

7.

Здійснення контролю за доходами та витратами осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, а також членів їх сімей шляхом перевірки відомостей, зазначених посадовими особами у декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2013 рік, та даних, що знаходяться в базі державної податкової служби у Житомирській області

Гула Р. М.

Антонюк О. М.

Вознюк Т. І.

II квартал

8.

Здійснення комплексу заходів, спрямованих на підвищення рівня знань різних верств населення з питань розвитку інститутів громадянського суспільства та їх ролі у формуванні негативного ставлення до проявів корупції, протидії чинникам, що її зумовлюють, про особисту участь громадян у запобіганні та викритті фактів корупційних діянь

Антонюк О. М.

Вознюк Т. І.

Постійно

9.

Проведення більш жорсткого професійного добору кадрів на державну службу та службу в органах місцевого самоврядування шляхом проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, претендують на зайняття посад, пов’язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування

Гула Р. М.

Антонюк О. М.

Скульський І. І.

Постійно

10.

Виготовлення та розміщення в місцях, де здійснюється прийом громадян, інформаційних матеріалів “Суспільство проти корупції”

Антонюк О. М.

Вознюк Т. І.

2014 рік

11.

Розміщення матеріалів антикорупційного спрямування в рубриці “Запобігання проявам корупції” веб-сайту департаменту

Антонюк О. М.

Вознюк Т. І.

Постійно

12.

Проведення щорічної молодіжної профілактичної акції “Молодь Житомирщини проти корупції”

Антонюк О. М.

Вознюк Т. І.

Щорічно

 

 

 

Заступник

директора департаменту                                                                   О. М. Антонюк