Нормативна база та звітність
Головна банер

У разі використання матеріалів сайту посилання на www.ztums.gov.ua є обов'язковим

Постанова КМУ від 18 січня 2003 р. N 49 "Про утворення центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх""

 

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А
від 18 січня 2003 р. N 49
Київ

Про утворення центрів фізичного
здоров'я населення "Спорт для всіх"

 

 З метою створення  умов  для  реалізації  права  громадян  на

зайняття   фізичною   культурою  і  спортом  та  підвищення  рівня

фізкультурно-оздоровчої роботи серед населення  Кабінет  Міністрів

України  п о с т а н о в л я є:

 

     1. Підтримати   пропозицію   Державного   комітету  з  питань

фізичної  культури  і  спорту  щодо  утворення  центрів  фізичного

здоров'я населення "Спорт для всіх", основними завданнями яких є:

 

     1) залучення   широких   верств   населення   до   регулярних

оздоровчих   занять,   надання   фізкультурно-спортивних   послуг,

поєднання    масових    та    індивідуальних    форм   організації

фізкультурно-спортивної роботи за місцем проживання  та  в  місцях

масового відпочинку населення;

 

     2) формування   у   громадян  потреб  рухової  активності  та

створення умов для їх задоволення;

 

     3) проведення просвітницької  роботи  з  питань  оздоровлення

населення;

 

     4) організація  та проведення змагань,  конкурсів,  показових

виступів,  фестивалів,  спортивних свят та інших заходів за місцем

проживання і в місцях масового відпочинку населення;

 

     5) обладнання    та   утримання   фізкультурно-оздоровчих   і

спортивних споруд.

 

     2. Державному комітетові з питань фізичної культури і спорту:

 

     утворити протягом 2003 року  Всеукраїнський  центр  фізичного

здоров'я   населення   "Спорт   для  всіх"  як  державну  бюджетну

організацію та затвердити Положення про нього;

 

     за погодженням з Міністерством,  фінансів затвердити граничну

чисельність  Всеукраїнського  центру  фізичного здоров'я населення

"Спорт для всіх";

 

     розробити методичні     рекомендації     щодо      діяльності

республіканського    (Автономна    Республіка   Крим),   обласних,

Київського та Севастопольського міських,  районних у м.  Києві  та

Севастополі,  міських  та  районних  у  містах  центрів  фізичного

здоров'я населення "Спорт для всіх".

 

     3. Установити,  що  фінансування  діяльності  Всеукраїнського

центру  фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" здійснюється

за рахунок коштів, передбачених у державному бюджеті на програми з

фізичної культури і спорту.

 

     4. Раді   міністрів  Автономної  Республіки  Крим,  обласним,

Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям:

 

     вжити заходів   до   утворення   починаючи   з   2003    року

республіканського    (Автономна    Республіка   Крим),   обласних,

Київського та Севастопольського міських,  районних у мм.  Києві та

Севастополі  центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

з урахуванням фінансових можливостей та потреб регіонів;

 

     сприяти створенню,  у  тому  числі  із  залученням  приватних

інвестицій,   мережі  сучасних  спортивних  комплексів  за  місцем

проживання  населення,  які  надаватимуть  доступні  за   вартістю

послуги,  з  виділенням  для зазначених цілей необхідних земельних

ділянок та приміщень.

 

     5. Рекомендувати міським,  районним у містах  радам  утворити

міські,  районні  у  містах  центри  фізичного  здоров'я населення

"Спорт для всіх" з урахуванням фінансових можливостей та  місцевих

потреб.

 

 

     Прем'єр-міністр України                            В.ЯНУКОВИЧ