Нормативна база та звітність
Головна банер

У разі використання матеріалів сайту посилання на www.ztums.gov.ua є обов'язковим

Інструкція щодо заповнення форм звітності (річна) ВЦФЗН «Спорт для всіх»

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Наказом ВЦФЗН «Спорт для всіх»

_______________________________

 

Інструкція

щодо заповнення форм звітності (річна) ВЦФЗН «Спорт для всіх»

 

І. Загальні положення

 

1.1. Показники критеріїв оцінки ефективності роботи регіональних центрів надаються відповідно до Всеукраїнського Положення щодо визначення рейтингу проведеної роботи за рік.

1.2. Звіти за формами (№ 1…№ 5) ВЦФЗН «Спорт для всіх» складаються за календарний рік за станом на 01 січня поточного року.

 

ІІ. Порядок та складання звітів

 

2.1. Селищні, районні, міські, районні у містах центри ФЗН «Спорт для всіх» подають звіти організаціям вищого рівня відповідно до підпорядкування.

2.2. Республіканський АР Крим, обласні, Київський та Севастопольський центри ФЗН «Спорт для всіх» складають звіт за формами з урахуванням спортивних споруд, які перебувають безпосередньо в їх підпорядкуванні (за формою звіту № 2 - ФК), та подають ВЦФЗН «Спорт для всіх».

2.3. ВЦФЗН «Спорт для всіх» узагальнює звіт та визначає рейтинг проведеної роботи регіональних ЦФЗН «Спорт для всіх» за рік, що минув.

2.4. Звіт складається відповідно з цією інструкцією та подається не пізніше встановлених термінів.

Внесення змін до затверджених форм не допускається.

Текстова частина звіту (описовий звіт за рік) заповнюється державною мовою.

2.5. Дані вносяться у тих одиницях, які вказані у формах. У звіті повинні бути заповнені всі показники. Якщо відсутній який - небудь показник, ставиться прочерк.

2.6. Звіт підписується керівником і виконавецем та скріплюється печаткою.

ІІІ. Заповнення форм звітності

 

Форма № 1 «Розвиток мережі центрів фізичного здоровя населення

«Спорт для всіх»

 Підставою для зарахування  центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх» для рейтингу за поточний рік є:

         Рішення або розпорядження сесії народних депутатів.

 

Центри створені в супереч чинному законодавстві, не будуть враховані в рейтингу за поточний рік.

 

Заповнення форми №1

 

Форма № 1 ділиться на сім стовпчиків:

 • Стовпчик № 1 - центр (обласний, міський, районний, районний у місті, селищний);
 • Стовпчик № 2 – кількість відповідних центрів у області;
 • Стовпчик № 3 - назва центру;
 • Стовпчик № 4 - нормативний документ, на основі якого було створено відповідний центр (розпорядження або рішення сесії);
 • Стовпчик № 5 - контактна інформація про відповідний центр (адреса, телефон, факс, E-mail, Skype, ICQ);
 • Стовпчик № 6 - П.І.Б. керівника відповідного центру (директора,              в.о. директора), контактна інформація (телефон, факс, E-mail, Skype, ICQ);
 • Стовпчик   № 7 - кількість працівників у центрі, складається з двох частин

1)    кількість працівників за штатом;

2)    кількість працівників, які працюють фактично.

Форма № 1 повинна розписуватись у відповідній  хронології: обласний центр, міські, районні, районні у містах, селищні центри фізичного здоров'я населення «Спорт для всіх»

 Форма №2 «Кадрове забезпечення центрів фізичного здоров’я населення «Спорт для всіх»

 

 1. 1.  Загальні положення

 

1.1.         Ця Інструкція визначає порядок заповнення форми звітності № 2 "Кадрове забезпечення центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх" _________________  станом на 31.12.20__ " (річна) (далі – форма № 2).

                                (АР Крим/назва області)

1.2.         Звіт за формою № 2 заповнюється відповідно до умов та вимог наказів Всеукраїнського центру фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" "Про затвердження Положення щодо визначення рейтингу Республіканського АР Крим та обласних центрів фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" за результатами роботи за рік" від …………2011  №….. та "Про затвердження форм звітності Республіканського АР Крим та обласних центрів фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" за результатами роботи за рік та розроблення інструкцій щодо їхнього заповнення" від …………2011 №….. .

1.3.         Звіт за формою № 2 подається у друкованому вигляді, шрифт текстової частини звіту  - "Times New Roman", розмір шрифту - 13 - 14, інтервал між рядками - одинарний. Для економії паперу та раціональності може використовуватись інший розмір шрифту, але не менший за 10.

1.4.         Звіт за формою № 2 подається відносно Київського та Севастопольського міських, районних у м.м. Києві та Севастополі центрів фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх".   

1.5.         Звіт за форою № 2 заповнюється на підставі наступної документації (особової справи):

-       особової картки працівника або особового листка з обліку кадрів;

-       наказу про прийняття на роботу;

-       паспорта;

-       документа про освіту (диплом, свідоцтво тощо);

-       трудової книжки (вкладиша до трудової книжки тощо);

-       документа, що підтверджує наявність у особи наукового ступеня, вченого звання, державної або відомчої нагороди (відзнаки) тощо  (диплом, посвідчення тощо).

1.6.         Під час заповнення форми № 2 необхідно враховувати, що при відсутності інформації необхідно ставити прочерк "-", залишення пустих клітинок не допускається.

1.7.         Форма № 2 по вертикалі ділиться на дев'ять стовпчиків:

-       стовпчик № 1 "№ з/п";

-       стовпчик № 2 "Посада (основна/сумісник)";

-       стовпчик № 3 "Прізвище,  ім’я, по-батькові";

-       стовпчик № 4 "Дата народження";

-       стовпчик № 5 "Освіта (загальна середня, професійно-технічна, вища), назва навчального закладу та  рівень акредитації (І-ІV)";

-       стовпчик № 6 "Загальний трудовий стаж";

-       стовпчик № 7 "Стаж роботи у сфері фізичної культури та спорту";

-       стовпчик № 8 "Науковий ступінь, вчене звання, державні та відомчі нагороди (відзнаки)";

-       стовпчик № 9 "Дата прийому на роботу".

1.8.         Під кожним стовпчиком йде нумерація від 1 до 9. Для того, щоб на кожній новій сторінці звіту не переносити назви стовпчиків, проставляються цифри, які їм відповідають. Наприклад:

 

1

2

3

4

5

6

7

8

9

 

1.9.         Форма № 2 по горизонталі ділиться на п’ять  розділів:

-       розділ № 1 "Республіканський АР Крим /обласний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"";

-       розділ № 2 "Міські центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"";

-       розділ № 3 "Районні у містах центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"";

-       розділ № 4 "Районні центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"";

-       розділ № 5 "Селищні центри фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"".

1.10.    У формі № 2 кожний розділ складається з двох частин:

-       частина № 1 "Група фахівців, які безпосередньо здійснюють фізкультурно-оздоровчу діяльність";

-       частина № 2 "Група фахівців, які забезпечують функціонування центру".

1.11.    У звіті назви стовпчиків, розділів, частин зазначаються повністю без скорочень, також не можна змінювати їх порядок або об’єднувати частини.

1.12.    Кожна сторінка звіту нумерується арабськими цифрами. Цифри розміщуються у нижній частині звіту (сторінки) посередині.

 

 

 1. 2.  Порядок заповнення звіту

2.1.         Заголовок звіту зазначається чітко та без скорочень, у ньому вказується найменування адміністративно-територіальної одиниці, відносно якої подається звіт. Фраза "Зведений штатний розпис" прописується великими прописними літерами, жирним шрифтом. Звіт за формою № 2 подається станом на 31 грудня того року, за який здається звіт. Наприклад:

 У 2012 році.

 

Зведений штатний розпис

працівників центрів фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

Чернігівської області станом на 31.12.2011 року

 

2.2.         Заповнення розділів.

2.2.1. У розділі № 1 "Республіканський АР Крим/обласний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"" відображається інформація відносно штатного розпису Республіканського Автономної Республіки Крим або обласного центру фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх". Назва розділу, наприклад:

 Вінницький обласний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

 

2.2.2. У розділі № 2 "Міські центри фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх"" відображається інформація відносно штатного розпису міських центрів фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" адміністративно-територіальної одиниці. У цьому розділі відображається штатний розпис Київського та Севастопольського міських центрів фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх". Назва розділу, наприклад:

 Луганський міський центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

 2.2.3. У розділі № 3 "Районні у містах центри фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх"" відображається інформація відносно штатного розпису районних у містах центрів фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" адміністративно-територіальної одиниці. У цьому розділі відображається штатний розпис районних у м.м. Києві та Севастополі центрів фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх". Назва розділу, наприклад:

 Новозаводський районний у місті Чернігові центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

 2.2.4. У розділі № 4 "Районні центри фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх"" відображається інформація відносно штатного розпису районних центрів фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" адміністративно-територіальної одиниці. Назва розділу, наприклад:

 Путивльський районний центр фізичного здоров'я населення "Спорт для всіх"

 2.2.5. У розділі № 5 "Селищні центри фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх"" відображається інформація відносно штатного розпису селищних центрів фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" адміністративно-територіальної одиниці. Назва розділу, наприклад:

Опішнянський селищний центр фізичного здоров'я населення

"Спорт для всіх"

 

2.3.         Заповнення частин розділів.

2.3.1. До частини № 2 "Група фахівців, які забезпечують функціонування центру" заноситься інформація відносно працівників, які за посадою (професією) або за сукупністю покладених обов’язків забезпечують функціонування центру фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх". Наприклад: головний бухгалтер, головний інженер, інженер, економіст, юрисконсульт, бухгалтер, начальник відділу кадрів, інспектор з кадрів, інспектор з охорони праці, начальник відділу матеріально-технічного розвитку, начальник фінансово-економічного відділу, начальник організаційного відділу, лікар, діловод, касир, прибиральник службових приміщень, завідувач складу, завідувач господарства, сторож, водій автотранспортних засобів, електрик, столяр, слюсар-сантехнік, ремонтувальник площинних споруд тощо.

2.3.2. До частини № 1 "Група фахівців, які безпосередньо здійснюють фізкультурно-оздоровчу діяльність" заноситься інформація відносно працівників, які за посадою (професією) або за сукупністю покладених обов’язків безпосередньо здійснюють фізкультурно-оздоровчу діяльність у центрі фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" або постійно чи часто беруть в ній участь. Наприклад: директор центру, заступник директора центру, начальник відділу методично-консультативної та фізкультурно-оздоровчої роботи, заступник начальника  відділу методично-консультативної та фізкультурно-оздоровчої роботи, головний фахівець та провідний професіонал (відділу методично-консультативної та фізкультурно-оздоровчої роботи); начальник інформаційно-пропагандистського відділу, голова клубу, завідувач спортивної споруди, завідувач тренажерного комплексу (залу), методист з фізичної культури, інструктор з фізкультури, інструктор – методист тренажерного комплексу (залу), тренер – викладач з виду спорту тощо.

2.3.3. У разі відсутності інформації відносно частин № 1 або № 2 розділу, то назва частини залишається, а у клітинках проставляються прочерки "-". Наприклад:

 

1

2

3

4

5

Чернігівський міський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх"

Група фахівців, які безпосередньо здійснюють фізкультурно-оздоровчу діяльність

1.

-

-

-

-

Група фахівців, які забезпечують функціонування центру

1.

-

-

-

-

           

 

2.4.         Заповнення стовпчиків.

2.4.1. У стовпчику № 1 "№ з/п" проставляється порядковий номер рядка, до якого заноситься інформація відносно працівників. Рядки, які містять назви розділів та їх частин, не нумеруються. Нумерація починається заново у кожній частині розділу. Наприклад:

 

 

1

2

3

4

5

Чернігівський міський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх"

Група фахівців, які безпосередньо здійснюють фізкультурно-оздоровчу діяльність

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

3.

 

 

 

 

4.

 

 

 

 

Група фахівців, які забезпечують функціонування центру

1.

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

           

 

2.4.2. До стовпчика № 2 "Посада (професія) (основна/сумісник)" заноситься інформація відносно того, яку посаду (професію) обіймає працівник за штатним розписом та у якому відділі. Також зазначається інформація відносно того, чи є для працівника робоче місце (посада) основним місцем роботи (місце роботи, де працює працівник на підставі укладеного трудового договору із оформленням трудової книжки та занесенням до неї запису про працевлаштування), чи він працює за сумісництвом (виконання працівником, крім основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому самому чи на іншому підприємстві, в установі, організації чи у громадянина по найму). Також зазначається інформація, якщо працівник обіймає посаду на добровільних засадах або якщо посада є вакантною. Наприклад:

 

1

2

3

4

5

Чернігівський міський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх"

Група фахівців, які безпосередньо здійснюють фізкультурно-оздоровчу діяльність

1.

Начальник інформаційно-

пропагандистського відділу

(вакантна посада)

 

 

 

2.

Начальник відділу методично-консультативної та фізкультурно-оздоровчої роботи

(основна)

 

 

 

Група фахівців, які забезпечують функціонування центру

1.

Начальник відділу кадрів (сумісник)

 

 

 

2.

Головний бухгалтер

(на добровільних засадах)

 

 

 

 

2.4.3. До стовпчика № 3 "Прізвище,  ім’я, по-батькові" заноситься інформація відносно прізвища, ім’я та по-батькові працівника у називному відмінку. Прізвище пишеться великими прописними літерами. Скорочення або зазначення прізвища з ініціалами не дозволяється. Наприклад:

 

1

2

3

4

5

Чернігівський міський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх"

Група фахівців, які безпосередньо здійснюють фізкультурно-оздоровчу діяльність

1.

Начальник відділу методично-консультативної та фізкультурно-оздоровчої роботи

(основна)

ГОРОДЕЦЬКИЙ

Петро Вікторович

 

 

             

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4. У стовпчику № 4 "Дата народження" зазначається повна дата народження працівника, а саме: день, місяць і рік. Наприклад:

 

1

2

3

4

5

Чернігівський міський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх"

Група фахівців, які безпосередньо здійснюють фізкультурно-оздоровчу діяльність

1.

Начальник відділу методично-консультативної та фізкультурно-оздоровчої роботи

(основна)

ГОРОДЕЦЬКИЙ

Петро Вікторович

16.07.1955 р.

 

 

2.4.5. У стовпчику № 5 "Освіта (загальна середня, професійно-технічна, вища), назва навчального закладу та  рівень акредитації (І-ІV)" зазначається інформація відносно освіти, яку здобув працівник, а сааме: загальну середню освіту, професійно-технічну освіту, вищу освіту, а також її рівень.

Вища освіта.

Рівні вищої освіти:

-         неповна вища освіта - освітній рівень вищої освіти працівника, який здобув кваліфікацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста;

-           базова вища освіта - освітній рівень вищої освіти працівника, який здобув кваліфікацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавра;

-         повна вища освіта - освітній рівень вищої освіти працівника, який здобув кваліфікацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста або магістра.

Вищу освіту мають працівники, які завершили навчання у вищих навчальних закладах, успішно пройшли державну атестацію відповідно до стандартів вищої освіти і отримали відповідний документ про вищу освіту державного зразка.

Документи про вищу освіту:

-     диплом молодшого спеціаліста;

-     диплом бакалавра;

-     диплом спеціаліста;

-      диплом магістра.

Також у стовпчику № 5 зазначається інформація відносно назви вищого навчального закладу та рівня акредитації вищого навчального закладу, де здобував освіту працівник.

 

 

Встановлюються такі рівні акредитації вищих навчальних закладів:

-         вищий навчальний  заклад  першого  рівня  акредитації - вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста (технікум (училище));

-         вищий навчальний заклад другого рівня акредитації - вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста та за напрямами підготовки освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра (коледж);

-         вищий навчальний заклад третього рівня акредитації - вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліста, а також за окремими спеціальностями освітньо-кваліфікаційного рівня магістра (інститут, консерваторія);

-         вищий навчальний заклад четвертого рівня акредитації - вищий навчальний заклад, у якому здійснюється підготовка фахівців за напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня бакалавра, спеціальностями освітньо-кваліфікаційних рівнів спеціаліста, магістра (університет, академія, інститут, консерваторія).

Загальна середня освіта.

Рівні загальної середньої освіти:

-         початкова загальна  освіта – початкова школа (I ступінь – термін навчання 4 роки);

-         базова загальна середня освіта – основна школа (ІI ступінь – термін навчання 5 років);

-         повна загальна середня освіта - старша школа, що забезпечує навчання, як правило, з профільним  спрямуванням (III ступінь – термін навчання 2 роки. У професійно-технічних та вищих навчальних  закладах  I-II рівнів  акредитації  термін здобуття повної загальної середньої освіти встановлюється Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України).

Документи про загальну середню освіту:

-         свідоцтво про базову загальну середню освіту  –  видається випускнику загальноосвітнього навчального закладу, який здобув базову загальну середню освіту,  за умови складання державної підсумкової атестації;

-         атестат про повну загальну середню освіту – видається випускнику загальноосвітнього навчального закладу, професійно-технічного або вищого навчального закладу I-II рівнів акредитації, який здобув повну загальну середню освіту, за умови складання державної підсумкової атестації.

Початкова та базова загальна середня освіта здобувається у загальноосвітніх навчальних закладах всіх типів і форм власності, у тому числі для громадян, які потребують соціальної допомоги та соціальної реабілітації, а також у професійно-технічних та вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, що надають лише повну загальну середню освіту.

У тих випадках, коли працівник здобував загальну середню освіту у загальноосвітньому або у професійно-технічному навчальному  закладі, зазначається назва навчального закладу (номер та населений пункт).

Професійно-технічна освіта.

Ступеневість професійно-технічної освіти працівника визначається у професійно-технічних навчальних закладах відповідними рівнями кваліфікації і  складністю професій та освітньо-кваліфікаційним рівнем. Кожний ступінь навчання у професійно-технічному навчальному закладі має теоретичну і практичну завершеність і підтверджується присвоєнням випускникам (учням) освітньо-кваліфікаційних рівнів, згідно з набутими професійними знаннями, уміннями і навичками:

-         кваліфікований робітник – присвоюється випускнику професійно-технічного навчального закладу з набутої професії відповідного розряду (категорії), який успішно пройшов кваліфікаційну атестацію;   

-         молодший спеціаліст – може присвоюватися випускнику, який закінчив  відповідний курс навчання в акредитованому вищому професійному училищі, центрі професійно-технічної освіти певного рівня акредитації. 

Документи про професійно-технічну освіту:

-         диплом – видається випускнику професійно-технічного навчального закладу, якому присвоєно освітньо-кваліфікаційний рівень "кваліфікований робітник", а також випускнику вищого професійного училища та центру професійно-технічної освіти, якому присвоєно кваліфікацію "молодший    спеціаліст";

-         свідоцтво про присвоєння або підвищення робітничої кваліфікації – видається особі, яка опанувала курс професійно-технічного навчання і успішно пройшла кваліфікаційну атестацію.

До професійно-технічних навчальних закладів, незалежно  від форм власності та підпорядкування, належать: професійно-технічне училище відповідного профілю; професійне училище соціальної реабілітації; вище професійне училище; професійний ліцей; професійний ліцей відповідного профілю; професійно-художнє училище; художнє професійно-технічне училище; вище художнє професійно-технічне училище; училище-агрофірма; вище училище-агрофірма; училище-завод; центр професійно-технічної освіти; центр професійної освіти; навчально-виробничий центр; центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів; навчально-курсовий комбінат; навчальний центр; інші типи навчальних закладів, що надають професійно-технічну освіту або здійснюють професійно-технічне навчання.

Якщо працівник здобував професійно-технічну освіту у професійно-технічному навчальному закладі, зазначається назва навчального закладу (номер та населений пункт).

У тих випадках, коли працівник має "Середню спеціальну освіту", здобуту за часів існування Радянського Союзу в технікумах та училищах тощо, вона прирівнюється відповідно до чинного законодавства до неповної вищої освіти освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, згідно з листом Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України "Роз'яснення щодо прирівняння середньої спеціальної освіти, здобутої за часів існування Радянського Союзу в технікумах та училищах, до неповної вищої освіти"            від 16.03.2011 № 4.7-17/674.

 

 

 

 

 

 

 

У стовпчику № 5 назви навчальних закладів зазначаються так, як вони називалися, коли працівники у них навчалися, без скорочень та абревіатур. Наприклад:

 

1

2

3

4

5

Чернігівський міський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх"

Група фахівців, які безпосередньо здійснюють фізкультурно-оздоровчу діяльність

1.

Начальник відділу методично-консультативної та фізкультурно-оздоровчої роботи

(основна)

ГОРОДЕЦЬКИЙ

Петро Вікторович

16.07.1955 р.

Повна вища освіта, Національний університет фізичного виховання і спорту,             ІV рівень акредитації.

2.

 

 

 

Повна вища освіта, Інститут фізичного виховання і спорту,

ІV рівень акредитації.

3.

 

 

 

Базова загальна середня освіта,

Загальноосвітня школа № 21 м., Чернігів

4.

 

 

 

Повна загальна середня освіта, Вишгородське професійно-технічне училище № 10

5.

 

 

 

Повна загальна середня освіта, Полтавський гуманітарний коледж

6.

 

 

 

Кваліфікований робітник, професійно-технічне училище № 31 м. Кіровограда

7.

 

 

 

Неповна вища освіта, Чернігівський кооперативний технікум,

І рівень акредитації.

 

2.4.6. У стовпчику № 6 "Загальний трудовий стаж" зазначається інформація відносно загального трудового стажу працівника (загальна сумарна тривалість трудової та іншої суспільно-корисної діяльності, незалежно від тривалості перерв у ній, нарахована за встановленими правилами).

Загальний стаж роботи записується і визначається згідно із записами у трудовій книжці (вкладиша до неї, а у разі їх відсутності -  довідок, військового квитка, витягів з наказів та інших документів, що містять дані про місце і час роботи, та інших документів, визначених законодавством) сумарно, тобто зазначається загальна кількість років, місяців, днів роботи без уточнення, на якому підприємстві, в який час і на яких посадах працював власник трудової книжки.

До загального трудового стажу зараховується:

-         стаж роботи на умовах трудового договору (контракту) на підприємствах, установах, організаціях незалежно від форм власності та виду діяльності, протягом якого працівник підлягав обов'язковому соціальному страхуванню;

-         сезонна робота в галузях народного господарства, затверджених постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження списку сезонних робіт і сезонних галузей" від 28.03.97 № 278, зараховується до загального трудового стажу роботи за рік роботи;

-         служба в Збройних силах, національній гвардії, прикордонних військах, СБУ, внутрішніх військах МВС, військах Цивільної оборони та інших військових формуваннях;

-         час перебування громадян на альтернативній (невійськовій) службі;

-         час перебування на службі в митних органах;

-         період перепідготовки та навчання новій професії, участі в оплачуваних громадських роботах та період одержання допомоги у разі безробіття;

-         час догляду одному з батьків за потерпілою дитиною внаслідок Чорнобильської катастрофи до досягнення нею віку 12 років;

-         час відпусток у зв'язку з вагітністю та пологами, частково оплачуваної відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку і відпустки без збереження заробітної плати у разі догляду за дитиною, тривалість якої визначається медичним висновком, але не більше як до досягнення дитиною 6-річного віку;

-         період, протягом якого виплачувалася допомога у зв'язку з вагітністю та пологами, допомога у разі догляду за дитиною до досягнення нею 3-річного віку жінкам із числа військовослужбовців, звільнених із Збройних сил, національної гвардії, прикордонних військ, СБУ, внутрішніх військ МВС, військ цивільної оборони та інших військових формувань, а також із органів внутрішніх справ у зв'язку з вагітністю та пологами, за умови, що вони приступили до роботи чи навчання до досягнення дитиною 3-річного віку;

-         період, протягом якого батьки-вихователі були зайняті у дитячому будинку сімейного типу вихованням дітей-сиріт, позбавлених батьківського піклування;

-         час навчання на курсах і у школах з підготовки кадрів, підвищення кваліфікації і перекваліфікації, якщо направленню на курси чи до школи безпосередньо передувала робота або служба у складі Збройних сил, національної гвардії, прикордонних військ, СБУ, внутрішніх військ МВС, військ цивільної оборони та інших військових формувань;

-         час роботи або виробничої практики на робочих місцях і посадах, що оплачується, у період навчання у вищому закладі освіти;

-         час навчання у професійно-технічному закладі освіти;

-         час оплаченого вимушеного прогулу, спричиненого незаконним звільненням або переведенням на іншу роботу;

-         час вимушеного прогулу особи, взятої під захист;

-         термін перебування під вартою, термін відбування покарання, а також час, протягом якого громадянин не працював у зв'язку з незаконним відстороненням від роботи.

 

 

 

 

 

Наприклад:

 

1

6

7

8

9

Чернігівський міський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх"

Група фахівців, які безпосередньо здійснюють фізкультурно-оздоровчу діяльність

1.

26р., 3м., 5д.

 

 

 

 

 

2.4.7. У стовпчику № 7 "Стаж роботи у сфері фізичної культури та спорту" зазначається інформація відносно загального трудового стажу роботи працівника у сфері фізичної культури та спорту (загальна сумарна тривалість трудової та іншої суспільно-корисної діяльності, незалежно від тривалості перерв у ній).

Загальний стаж роботи працівника у сфері фізичної культури та спорту записується і визначається згідно із записами у трудовій книжці (вкладиша до неї, а у разі їх відсутності - довідок, військового квитка, витягів з наказів та інших документів, що містять дані про місце і час роботи, та інших документів, визначених законодавством) сумарно, тобто зазначається загальна кількість років, місяців, днів роботи без уточнення, на якому підприємстві, в який час і на яких посадах працював власник трудової книжки.

До загального трудового стажу роботи працівника у сфері фізичної культури та спорту зараховується:

-         час роботи у центрах фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх";

-         стаж роботи на посадах керівників, їх заступників з основного виду діяльності, тренерів-викладачів, тренерів-методистів, інструкторів-методистів, акомпаніаторів спортивних шкіл усіх типів та  тренерів-викладачів спеціалізованих навчальних закладів спортивного профілю, або у закладах, установах та організаціях  фізичної  культури і спорту;

-         час роботи тренерами, спортсменами-інструкторами штатних команд;   тренерами спортивних шкіл усіх типів; тренерами, тренерами-викладачами у фізкультурних і спортивних закладах та організаціях; інструкторами, інструкторами-методистами з фізичної культури і спорту, альпінізму, технічних, спортивно-технічних і військово-прикладних  видів спорту; викладачами фізкультури і керівниками фізичного виховання у вищих навчальних закладах I-II рівнів акредитації, професійно-технічних навчальних закладах;

-         час роботи за профілем на педагогічних посадах у загальноосвітніх навчальних закладах та позашкільних навчальних закладах;

-         час роботи на керівних, методичних, інструкторських, інспекторських, тренерських посадах в органах, які здійснювали керівництво організаціями й установами фізичної культури і спорту (за винятком працівників, які працювали на державній службі);

-         час роботи на посадах артистів балету і спортивно-циркового жанру, балетмейстерів, хореографів (до стажу роботи тренерів-викладачів з хореографії);

-         час роботи на відповідних посадах у закладах фізичної культури і спорту СРСР;

-         час роботи на посадах, зазначених вище, за межами України  зараховується  до стажу роботи, якщо міжнародними договорами передбачено зарахування роботи до стажу, необхідного для призначення трудових пенсій;

-         стаж роботи працівників на підприємствах, установах, організаціях, де вони, крім основної роботи, займалися навчально-тренувальною роботою в спортивних закладах (спортивних  спорудах, інших фізкультурних і спортивних організаціях) обсягом не менше ніж 225 годин на рік, зараховуються місяці, протягом яких проводилася навчально-тренувальна робота;

-         час перебування громадян України на військовій службі, час перебування у відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку та відпустка без збереження заробітної плати, якщо цьому передувала робота на посадах, зазначених вище.

Наприклад:

 

1

6

7

8

9

Чернігівський міський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх"

Група фахівців, які безпосередньо здійснюють фізкультурно-оздоровчу діяльність

1.

 

26р., 3м., 5д.

 

21р.,1м.,10д.

 

 

 

2.4.8. У стовпчику № 8 "Науковий ступінь, вчене звання, державні та відомчі нагороди (відзнаки)" зазначається інформація:

-         про присудження працівнику наукового ступеня кандидата чи доктора наук;

-         про присвоєння працівнику вченого звання старшого наукового співробітника, доцента, професора.

Наукові ступені кандидата і доктора наук присуджуються спеціалізованими вченими радами вищих навчальних закладів, наукових установ та організацій на підставі прилюдного захисту дисертацій. Рішення спеціалізованих вчених рад про присудження наукових ступенів затверджуються Вищою атестаційною комісією України.

Вчені звання старший науковий співробітник, доцент, професор присвоюються на основі рішень Вчених рад вищих навчальних закладів, наукових установ і організацій в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.  Так, вчене звання старшого наукового співробітника на основі рішення Вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради, яка діє в системі Міністерства освіти і науки, молоді та спорту (далі - міністерство), іншого центрального органу виконавчої влади або установи, присвоює Вища атестаційна комісія України в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. Вчене звання доцента або професора на основі рішення Вченої (наукової, науково-технічної, технічної) ради, яка діє в системі міністерства, іншого центрального органу виконавчої влади або установи, присвоює спеціально уповноважений центральний орган виконавчої влади у галузі  освіти  і науки в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

Зразки документів про присудження наукових ступенів і присвоєння вчених звань, затверджені Кабінетом Міністрів України.

Також у стовпчику № 8 "Науковий ступінь, вчене звання, державні та відомчі нагороди, відзнаки" зазначається інформація відносно державних та відомчих нагород (відзнак), які має працівник.

 

Державні нагороди  України

Державні нагороди  України є вищою формою відзначення громадян за видатні заслуги у розвитку економіки, науки, культури, соціальної сфери, захисті Вітчизни, охороні конституційних прав і свобод людини, державному будівництві та  громадській діяльності, за інші заслуги перед Україною.

Державні нагороди встановлюються виключно законами України.

Види державних нагород:

-         звання Герой України (орден "Золота Зірка", орден  Держави - за визначні
трудові досягнення);

-         орден (Свободи, князя  Ярослава  Мудрого, "За  заслуги", Богдана Хмельницького, "За  мужність", княгині  Ольги, Данила  Галицького, "За  доблесну  шахтарську  працю");

-         медаль ("За  військову  службу Україні", "За  бездоганну  службу", "Захиснику Вітчизни", "За   врятоване   життя");

-         відзнака "Іменна вогнепальна зброя";

-         почесне звання України ("Народний   вчитель  України", "Заслужений винахідник України", "Заслужений вчитель України", "Заслужений працівник освіти України", "Заслужений працівник фізичної культури і спорту України" тощо);

-         Державна премія України (Національна  премія  України  імені  Тараса  Шевченка, Державна премія України в галузі науки і техніки, Державна  премія  України  в  галузі  архітектури, Державна  премія  України  імені Олександра Довженка, Державна  премія України в  галузі  освіти);

-         президентська відзнака.

Відомчі нагороди

Це відомчі заохочувальні відзнаки, встановлені міністерствами, та інші, центральними органами виконавчої влади, для заохочення працівників за значні трудові досягнення у відповідній галузі чи сфері діяльності.

У сфері фізичної культури та спорту, наприклад, є наступні відомчі заохочувальні відзнаки:

-         відомча заохочувальна відзнака Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту "За активну громадську діяльність";

-         відомча заохочувальна відзнака Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту "Почесна відзнака Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту";

-         відомча заохочувальна відзнака Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту "Почесна грамота Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту";

-         відомча  заохочувальна  відзнака  Міністерства  України  у справах сім'ї, молоді  та  спорту  "Почесний  працівник  фізичної культури  і  спорту України".

Наприклад:

 

 

 

1

6

7

8

9

Чернігівський міський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх"

Група фахівців, які безпосередньо здійснюють фізкультурно-оздоровчу діяльність

1.

 

26р., 3м., 5д.

 

21р.,1м.,10д.

Кандидата наук, професора, нагороджений орденом "Золота Зірка" та відзнакою "Почесна грамота Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту"

 

 

2.4.9. У стовпчику № 9 "Дата прийому на роботу" зазначається інформація відносно дати прийняття працівника на роботу (графа 2 трудової книжки працівника).

Як правило, датою прийняття на роботу є дата, про яку домовились працівник і роботодавець та яка знайшла відображення у наказі (розпорядженні) про прийняття на роботу. У тому разі, коли дата початку роботи у наказі відсутня, то вважається, що такою є дата видання наказу, а за його відсутності – дата фактичного допуску до роботи. Фактичне допущення працівника до роботи вважається укладенням трудового договору незалежно від того, чи було прийняття на роботу оформлено належним чином, якщо роботи провадились за розпорядженням чи з відома роботодавця.

При зазначенні дати прийому на роботу спочатку проставляється день, місяць і рік, а якщо день або місяць складається з однієї цифри попереду неї проставляється нуль. Наприклад:

 

1

6

7

8

9

Чернігівський міський центр фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх"

Група фахівців, які безпосередньо здійснюють фізкультурно-оздоровчу діяльність

1.

 

26р., 3м., 5д.

 

21р.,1м.,10д.

Кандидат наук, професор, нагороджений орденом "Золота Зірка" та відзнакою "Почесна грамота Міністерства України у справах сім'ї, молоді та спорту"

26.05.2011р.

 

2.5.         Звіт за формою № 2 підписується лише директором Республіканського/ обласного центру фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" або його заступником (іншим працівником, що виконує обов’язки директора). При цьому зазначається повністю посада (без скорочень). Навпроти останнього рядка, де зазначена посада, проставляється підпис, а поряд з ним ініціали та прізвище особи, що підписує. Печатка ставиться таким чином, щоб вона зачіпала останні  3 літери посади особи, що підписує звіт. Наприклад:

 

Директор  Чернігівського обласного

центру фізичного здоров’я населення

"Спорт для всіх"                                        __ПІДПИС_                   І.Ю.Ліфар

 

 

 

 

Форма № 4 «Проведення фізкультурно-оздоровчих заходів за місцем проживання та в місцях відпочинку населення.

Інформаційно-пропагандистська діяльність».

 

 

      У звітах за формами № 4.1, № 4,2 подаються відомості тільки про заходи, спрямовані на виконання завдань, покладених на центри ФЗН «Спорт для всіх».

         У форму № 4.1 (додаток 1) вносяться відомості про заходи, які проводяться згідно з Планом основних заходів Всеукраїнського ЦФЗН «Спорт для всіх» незалежно від того, центрами якого рівня вони проводяться.

форма складається з 16 стовпчиків:

1 – номер за порядком;

2  – назва заходу (вписується повна назва заходу у відповідності до назви, яка є в Плані основних заходів Всеукраїнського ЦФЗН «Спорт для всіх», та затвердженого Положення про захід);

-         Кількість

3 – проведених заходів (вноситься цифровий показник кількості проведених заходів в регіоні);

4 – учасників (вноситься загальний цифровий показник кількості осіб, які взяли участь у заході в регіоні);

5 – залучених волонтерів (вноситься загальний цифровий показник кількості волонтерів, залучених до проведення заходу. Волонтером вважається особа, яка добровільно і безоплатно надає допомогу в проведенні заходу та на яку заведена реєстраційна картка);

-         Фінансування

6 – фінансування заходу бюджетне (вноситься загальний цифровий показник витрачених на захід бюджетних коштів. Одиниця обрахунку тис. грн.);

7 – фінансування заходу позабюджетне (вноситься загальний цифровий показник залучених на захід коштів з інших джерел, не заборонених законодавством);

-         Інформаційна підтримка

8 – роликів на радіо (вносить загальний час ефіру в хвилинах. Враховується показник лише при наявності медіа-довідки офіційних радіостанцій);

9 – роликів на телебаченні (вносить загальний час ефіру в хвилинах. Враховується показник лише при наявності медіа-довідки офіційних телеканалів);

10 – публікацій в друкованих ЗМІ (кількість статей, які містять інформацію про зазначений захід. Вноситься загальний цифровий показник публікацій);

11 – тираж  друкованих ЗМІ (вноситься загальний цифровий показник тиражу видань, в яких були публікації на той час. Показник вноситься в тис. екз.);

12 – публікацій в електронних ЗМІ (кількість статей, які містять інформацію про зазначений захід. Вноситься загальний цифровий показник публікацій, починаючи з жовтня 2011р. Враховується показник лише при наявності фотографії сторінки сайту на електронних носіях інформації);

13 – плакати (вноситься загальний цифровий показник тиражу плакатів. Показник вноситься в тис. екз.);

14 - листівки (вноситься загальний цифровий показник тиражу листівок. Показник вноситься в тис. екз.);

15 – постери (вноситься загальний цифровий показник кількості розміщених постерів (білборди, сітілайти). Показник враховується при наявності адресної програми з фотоматеріалами на електронних носіях інформації);

16 – відеоборди (вноситься загальний цифровий показник кількості виходів розміщених відеороликів на світлодіодних рекламоносіях. Показник враховується за наявності ефірної довідки рекламної кампанії).

У формі 4.1 мають буди надані відомості щодо проведених в обласному (республіканському), міських, районних у  містах, районних в області, селищних ЦФЗН “Спорт для всіх” та населених пунктах, в яких ще не створені центри, наступних заходів:

 1. Інформаційно-просвітницьки заходи “Від спорту для всіх до олімпійських вершин”.
 2. Масові спортивні заходи серед дітей-вихованців дитячих будинків з нагоди зимових свят “Ти зможеш, якщо зміг я!”.
 3. Спортивні заходи в зимовий період “Спортивна зима”.
 4. Масові спортивні заходи “Рух заради здоров’я” з нагоди Всесвітнього дня здоров’я.
 5. Фестиваль “Мама, тато, я – спортивна сім’я” з нагоди Міжнародного дня сім’ї.
 6. Масові спортивні заходи серед дошкільнят «Веселі старти» з нагоди Міжнародного дня захисту дітей.
 7. Спортивні заходи “Козацькі розваги”.
 8. Всеукраїнські фізкультурно-оздоровчі заходи в літній період “Олімпійське літо” (Всеукраїнські масові спортивні заходи для дітей у літній канікулярний період “Спорт для всіх - у кожному дворі”);
 9. “Школа плавання”.
 10.  Всеукраїнська велосипедна естафета “Спорт для всіх єднає Україну!” з нагоди Дня фізичної культури і спорту.
 11.  Масові спортивні заходи “Спорт для всіх – радість життя” з нагоди Міжнародного дня людей похилого віку.

 

 

         У форму № 4.2 (додаток 2) вносяться відомості про заходи, які проводяться згідно з Планом основних заходів обласного та місцевих ЦФЗН «Спорт для всіх», не включаючи у себе заходи, які проводяться згідно Плану основних заходів ВЦФЗН «Спорт для всіх».

форма складається з 18 стовпчиків:

1 – номер за порядком;

2  – назва заходу (вписується повна назва заходу згідно Положення про захід затвердженого відповідним центром);

 

-         Кількість:

3 – заходів центру (вноситься цифровий показник кількості проведених заходів центром в регіоні);

4 – учасників (вноситься загальний цифровий показник кількості осіб, які взяли участь у заході в регіоні);

5 – залучених волонтерів (вноситься загальний цифровий показник кількості залучених волонтерів до проведення заходу. Волонтером вважається особа, яка добровільно і безоплатно надає допомогу в проведенні заходу та на яку заведена реєстраційна картка);

6 – заходів в якості співорганізаторів (вноситься загальний цифровий показник кількості спільних заходів з будь-якими організаціями, в яких центр згідно з Положенням про проведення заходу, не є організатором);

7 – учасників спільного заходу (вноситься загальний цифровий показник кількості осіб, які взяли участь у заході в регіоні);

-         Фінансування заходу

8 – бюджетне (вноситься загальний цифровий показник витрачених на захід коштів. Одиниця обрахунку в тис. грн.);

9 – позабюджетне (вноситься загальний цифровий показник залучених на захід коштів з інших джерел, не заборонених законодавством. Одиниця обрахунку в тис. грн.);

-         Інформаційна підтримка

10 – роликів на радіо (вноситься загальний час ефіру в хвилинах. Враховується показник лише при наявності медіа-довідки офіційних радіостанцій);

11 – роликів на телебаченні (вноситься загальний час ефіру в хвилинах. Враховується показник лише при наявності медіа-довідки офіційних телеканалів);

12 – публікацій в друкованих ЗМІ (кількість статей, які містять інформацію про зазначений захід. Вноситься загальний цифровий показник публікацій);

13 – тираж друкованих ЗМІ (вноситься загальний цифровий показник тиражу видань, в яких були публікації на той час. Показник вноситься в тис. екз.);

14 – кількість публікації в електронних ЗМІ (кількість статей, які містять інформацію про зазначений захід. Вноситься загальний цифровий показник публікацій, починаючи з жовтня 2011р. Враховується показник лише при наявності фотографії сторінки сайту на електронних носіях інформації);

15 – плакати (вноситься загальний цифровий показник тиражу плакатів. Показник вноситься в тис. екз.);

16 – листівки (вноситься загальний цифровий показник тиражу листівок. Показник вноситься в тис. екз.);

17 – постери (вноситься загальний цифровий показник кількості розміщених постерів (білборди, сітілайти). Показник враховується при наявності адресної програми з фотоматеріалами на електронних носіях інформації);

18 – відеоборди (вноситься загальний цифровий показник кількості виходів розміщених відеороликів на світлодіодних рекламоносіях. Показник враховується за наявності ефірної довідки рекламної компанії).

 

         При заповненні форм № 4.1, № 4.2 особливу увагу необхідно звернути на відповідність одиниць обрахунку, які зазначені у шапці таблиці.

 

 

 

 

Начальник організаційного відділу                                П.В.Алтухов