Нормативна база та звітність
Головна банер

У разі використання матеріалів сайту посилання на www.ztums.gov.ua є обов'язковим

ПОЛОЖЕННЯ щодо визначення рейтингу Республіканського АР Крим та обласних центрів фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх" за результатами роботи за рік

 

                                             ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                             наказом Всеукраїнського центру

                                                                             фізичного здоров’я населення

                                                                             "Спорт для всіх"

                                                                             “___”____________ 20__ р. № __

 Положення

щодо визначення рейтингу Республіканського АР Крим та обласних центрів фізичного здоров’я населення "Спорт для всіх"

за результатами роботи за рік

 

 

  1. 1.   Загальні положення

 

1.1.        Рейтинг запроваджується з метою визначення ефективності та якості роботи центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” (далі - центри) за місцем проживання та відпочинку населення адміністративно-територіальної одиниці за рік, а також стимулювання до підвищення їх результативності.

Республіканський АР Крим та обласні центри в рейтингу уособлюють роботу всієї мережі центрів відповідної до адміністративно-територіальної одиниці України.

1.2.        Визначення рейтингу здійснюється шляхом розподілу Республіканським АР Крим та обласними центрами одного з двадцяти п’яти місць, у порядку від першого (найвищого показника рейтингу) до останнього (найнижчого показника рейтингу).

Після відкриття центрів у м. Києві та м. Севастополі кількість місць буде відповідно збільшено до 27.

1.3.        Завдання рейтингу:

-       визначення ефективності та якості роботи центрів;

-       встановлення координат розвитку центрів ФЗН “Спорт для всіх”;

-       вивчення, аналіз та узагальнення досвіду роботи центрів;

-      розробка та надання методичних рекомендацій як для впровадження кращого досвіду центрів, так і для попередження та усунення помилок, вже допущених центрами у роботі;

-       стимулювання до підвищення результативності роботи центрів.

1.4.        Рейтинг визначається за наступними критеріями:

-       розвиток мережі центрів (утворення центрів);

-       кадрове забезпечення центрів;

-       фінансування центрів;

-       проведення фізкультурно-оздоровчих заходів за місцем проживання та відпочинку населення;

-       інформаційно-пропагандистська діяльність;

-       рівень комунікації та взаємодії регіональних центрів із Всеукраїнським центром;

-       матеріально-технічне забезпечення центрів.

-       результати проведення Всеукраїнського місячника «Спорт для всіх-спільна турбота».

1.5.        Показники критеріїв встановлюються згідно з інформацією, яка надається центрами у формі звітів щодо проведеної роботи за рік, а також інших документів, або проявляються у діяльності (як приклад-рівень комунікації та взаємодії центрів з Всеукраїнським центром).

1.6.        За потреби, з метою визначення показників деяких критеріїв, пов’язаних з розрахунками відносно кількості  населення України, використовується інформація з офіційного сайту Державного комітету статистики України (http://www.ukrstat.gov.ua) відносно чисельності  постійного населення необхідної адміністративно-територіальної одиниці (населення, яке постійно проживає на момент перепису  на даній території, враховуючи тимчасово відсутніх, якщо їх відсутність не перевищувала 12 місяців) станом на 1 січня того року, в  якому проводиться визначення рейтингу.

1.7.        Звіти, які надаються центрами, повинні відповідати формам звітності та вимогам до їх заповнення, що встановлені Всеукраїнським центром.

1.8.        У разі порушення форм звітності чи вимог до їх заповнення, Всеукраїнський центр залишає за собою право відмовити у зарахуванні звіту. За поважних причин Всеукраїнський центр може надати необхідний час для усунення недоліків.  

 

 

  1. 2.   Критерії оцінки роботи центрів та їх підрахунок

 

2.1.        Розвиток мережі центрів (утворення центрів).

Критерій визначається згідно з інформацією, зазначеною у формі звітності № 1  у відсотковому відношенні до кількості міст, районів, районів у містах, сіл та селищ згідно з адміністративно-територіальним устроєм України і поділяється на дві частини:

-       всього за період з 2003 року;

-       за поточний рік.

 

2.2.        Кадрове забезпечення центрів.

Критерій обраховується згідно з інформацією, зазначеною у формі звітності № 2. Він визначається за кількістю постійного населення, яка припадає на одного працівника Центру відповідно до формули Кп = Зкн : Зкп, де:

Кп - кількісний показник, скільки на одного працівника центру припадає постійного населення адміністративно-територіальної одиниці;    

Зкн - загальна кількість постійного населення адміністративно-територіальної одиниці, що повинна буди охоплена роботою Центрів;

         Зкп - загальна кількість працівників у мережі центрів адміністративно-територіальної одиниці.

Кращий показник за критерієм "Кадрове забезпечення центрів" буде у того центру, де на 1 працівника припадає менша кількість постійного населення адміністративно-територіальної одиниці.

 

2.3.        Фінансування центрів.

Критерій визначається згідно з інформацією, що надана у формі звітності             № 3.

Показник складається з двох частин:

1. Співвідношення загальної суми виділених коштів до кількості постійного населення, що проживає на адміністративно – територіальній одиниці.

2. Співвідношення загальної суми виділених коштів на фізкультурно-оздоровчі заходи до кількості постійного населення, що проживає на адміністративно - територіальній одиниці.

 

2.4.        Проведення фізкультурно-оздоровчих заходів за місцем проживання та в місцях відпочинку населення.

Критерій визначається згідно з інформацією, що надана у формі звітності             № 4.1 та  № 4.2.

Показник критерію визначається у відсотковому співвідношенні кількості постійного населення адміністративно-територіальної одиниці до загальної суми кількості учасників, які були охоплені заходами Центрів.

 

2.5.        Інформаційно-пропагандистська діяльність.

Критерій визначається згідно з інформацією, що надана та підтверджена відповідними документами у формах звітності № 4.1 та № 4.2 та складається з:

2.5.1. Загальної кількості хвилин трансляцій роликів на радіо.

2.5.2. Загальної кількості хвилин трансляцій  роликів на телебаченні.

2.5.3. Загального тиражу публікацій у друкованих ЗМІ.

2.5.4. Кількості опублікованих статей в електронних ЗМІ.

2.5.5. Загального тиражу плакатів.

2.5.6. Загального тиражу листівок.

2.5.7. Загальної кількості розміщених постерів (білбордів, сітілайтів).

2.5.8. Загальної кількості виходів відеороликів на світлодіодних рекламоносіях.

Критерій за даними 2.5.1.-2.5.3., 2.5.5., 2.5.6. обраховується відносно кількості постійного населення відповідної адміністративно-територіальної одиниці.

Для обрахування критерію за формами №4.1, 4.2 відносно загальної кількості хвилин (виходів) трансляцій роликів на радіо та телебаченні, публікацій у друкованих засобах масової інформації і надрукованих плакатів та листівок в обов’язковому порядку повинна бути підтверджена медіа-довідками, або повинний бути наданий перелік джерел, що підтверджують цю інформацію, а саме: перелік газет (назва видання, номер та дата випуску), телеканалів (назва каналу, програми та дата її виходу), радіостанцій (назва станції, програма та дата виходу) тощо. До переліку джерел також додаються: копія друкованої статті, відео - або аудіоролик на електронних носіях, зразок надрукованих плакатів та листівок тощо. Інформація відносно розміщених біл-бордів та обладнаних інформаційних стендів підтверджується їх фотографією з місця розташування (фотозвітом). У разі надання відповідної інформації без дотримання цієї вимоги вона не враховується під час обрахування критерію.    

 

2.6.        Рівень комунікації та взаємодії Республіканського АР Крим та обласних Центрів з Всеукраїнським центром.

Показник критерію визначається за наступною схемою:

  • своєчасне подання звіту –  2 бали;
  • не своєчасне подання звіту – 1 бал;
  • не подання звіту (не проведення заходу) – 0 балів;
  • участь Центрів у заходах Всеукраїнського центру (фінали всеукраїнських заходів, наради, семінари та ін.), які відбулися у поточному році – 1 бал.

          Розподіл місць у рейтингу визначається від найбільшої суми балів до  найменшої.

 

 

 

2.7.        Матеріально-технічне забезпечення центрів.

Показник критерію визначається згідно з інформацією, наданою у формі звітності № 5.

         Для обрахування критерію інформація відносно оренди спортивних споруд в обов’язковому порядку повинна бути підтверджена копією договору оренди. У разі надання відповідної інформації без дотримання цієї вимоги, вона не враховується під час обрахування критерію.

Показник критерію обраховується у відсотковому відношенні суми балів до кількості постійного населення, яке проживає на адміністративно-територіальній одиниці.

 

 

  1. 3.   Визначення рейтингу центрів

 

3.1.  Місця Республіканського АР Крим та обласних центрів у рейтингу визначаються за найменшою сумою місць (показників) кожного критерію та затверджуються протоколом засідання Робочої комісії.

3.2.  Для підведення підсумків рейтингу створюється Робоча комісія (далі Робоча комісія), до складу якої входить керівництво та начальники структурних підрозділів Всеукраїнського центру.

3.3.  Робоча комісія здійснює свою роботу у формі засідання, а прийняті рішення закріплюються протоколом.

3.4.  Організацію та керівництво роботою Робочої комісії здійснює її голова.

3.5.  Головою Робочої комісії є директор Всеукраїнського центру, а заступником голови-відповідно його заступник, секретарем  Робочої комісії є начальник організаційного відділу.

3.6.   У разі відсутності голови Робочої комісії його обов'язки виконує заступник голови Робочої комісії.

3.7.   За рішенням Робочої комісії, за необхідності, можуть залучатись працівники структурних підрозділів Всеукраїнського центру для надання консультацій що належить до їх компетенції.

3.8.    Рішення з питань, що розглядаються на засіданнях Робочої комісії, приймаються простою більшістю голосів за присутності не менше двох
третин складу Робочої комісії.

3.9.  За умови рівного розподілу голосів голос голови Комітету є вирішальним.

3.10. Рішення Робочої комісії оформлюється протоколом, який підписується усіма членами Робочої комісії, присутніми на засіданні.

3.11.   У разі відмови члена Робочої комісії підписати протокол про це зазначається у протоколі із зазначенням причин відмови.

 

 

  1. 4.   Результати рейтингу

 

4.1.        За результатами рейтингу центри можуть заохочуватися та нагороджуватися відзнаками центрального органу виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту та/або Всеукраїнського центру.

4.2.        Всеукраїнський центр  може порушити клопотання  до центрального органу виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту (у тому числі і АР Крим) місцевої державної адміністрації та/або органу місцевого самоврядування про відзначення окремих працівників центрів.

4.3.        Результати рейтингу можуть доводитися до відома центрального органу виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту (у тому числі і     АР Крим), місцевим державним адміністраціям або органам місцевого самоврядування.

4.4.        Три кращих регіональних центри ФЗН «Спорт для всіх» номінуються для участі в щорічному нагородженні заходу «Герой спортивного року» .

 

Начальник організаційного відділу                                П.В.Алтухов