Нормативна база та звітність
Головна банер

У разі використання матеріалів сайту посилання на www.ztums.gov.ua є обов'язковим

План заходів на 2017 рік щодо реалізації Національної стратегії з оздоровчої рухової активності в Україні на період до 2025 року “Рухова активність — здоровий спосіб життя — здорова нація”

Найменування завдання

Найменування заходу

Строк виконання

Відповідальні за виконання

1. Забезпечення координації дій усіх заінтересованих органів державної влади та органів місцевого самоврядування шляхом утворення Координаційної ради на чолі з Віце-прем’єр-міністром України та відповідних рад при місцевих держадміністраціях

1) утворення Координаційної ради з питань популяризації серед населення оздоровчої рухової активності на чолі з Віце-прем’єр-міністром України

до 1 лютого

 

Мінмолодьспорт
інші центральні органи виконавчої влади

2) утворення відповідних рад при місцевих держадміністраціях

до 1 березня

обласні та Київська міська держадміністрації

2. Розроблення та затвердження рекомендацій щодо оздоровчої рухової активності як документа, що міститиме конкретні вказівки стосовно обсягів, інтенсивності, форм і видів рухової активності для зміцнення здоров’я осіб різної статі та віку (від народження до п’яти років; від шести до 11 років; від 12 до 18 років; від 19 до 64 років; 65 років і старших)

розроблення рекомендацій щодо  оздоровчої рухової активності як документа, що міститиме конкретні вказівки стосовно обсягів, інтенсивності, форм і видів рухової активності для зміцнення здоров’я осіб різної статі та віку (від народження до п’яти років; від шести до 11 років; від 12 до 18 років;
від 19 до 64 років; 65 років і старших)

до 31 грудня

Мінмолодьспорт
МОЗ

 

3. Формування інфраструктури сучасних і привабливих спортивних споруд за місцем проживання, у місцях масового відпочинку громадян, на базі загальноосвітніх навчальних закладів, що мають бути легко доступні для різних верств населення, насамперед малозабезпечених осіб

1) проведення моніторингу забезпечення населення спортивними майданчиками

до 1 липня

Мінмолодьспорт обласні та Київська міська держадміністрації

2) внесення до наказу Мінмолодьспорту від 28 березня 2013 р. № 1 “Про затвердження Державного соціального стандарту у сфері фізичної культури і спорту” змін щодо забезпечення населення спортивними майданчиками

 

до 31 грудня

Мінмолодьспорт Спільний представницький орган репрезентативних всеукраїнських об’єднань профспілок на національному рівні (за згодою)
Спільний представницький орган сторони роботодавців на національному рівні (за згодою)

4. Формування ціннісного ставлення юнацтва, дітей та молоді до власного здоров’я, покращення фізичного розвитку та фізичної підготовленості з урахуванням вимог майбутньої професійної діяльності

1) проведення Всеукраїнської інформаційно-профілактичної акції “Відповідальність починається з мене”, спрямованої на популяризацію здорового способу життя

протягом року

Мінмолодьспорт обласні та Київська міська держадміністрації

2) проведення інформаційно-просвітницьких заходів з метою популяризації серед дітей та молоді здорового способу життя, занять фізичною культурою та спортом, досягнень видатних українських спортсменів, утвердження патріотизму

—“—

МОН
Мінмолодьспорт обласні та Київська міська держадміністрації
Національний олімпійський комітет (за згодою)
Спортивний комітет України (за згодою)

 

3) участь дітей-інвалідів з усіх регіонів України у відбіркових та фінальних змаганнях Всеукраїнської спартакіади “Повір у себе”

—“—

Мінмолодьспорт Національний комітет спорту інвалідів (за згодою)

5. Упорядкування мережі центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” та удосконалення нормативно-правової бази діяльності таких центрів

1) визначення проблем, які потребують нормативно-правового врегулювання, для удосконалення діяльності центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”

до 31 грудня

Мінмолодьспорт обласні та Київська міська держадміністрації

2) проведення аналізу стану забезпечення населення центрами фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх”

до 1 липня

—“—

3) розроблення рекомендацій щодо приведення кількості центрів фізичного здоров’я населення “Спорт для всіх” у відповідність із наказом Мінмолодьспорту від 28 березня 2013 р. № 1 “Про затвердження Державного соціального стандарту у сфері фізичної культури і спорту”

протягом року

Мінмолодьспорт

 

 

6. Збільшення кількості загальнодоступних спортивних заходів для активного сімейного відпочинку в місцях масового відпочинку громадян; облаштування безпечних маршрутів для пішохідного, велосипедного, водного туризму; створення мережі літніх шкіл плавання на відкритих водоймах

1) збільшення кількості загальнодоступних фізкультурно-оздоровчих заходів у місцях масового відпочинку населення (у парках, скверах, на пляжах тощо)

—“—

обласні та Київська міська держадміністрації

2) розроблення та затвердження в установленому законодавством порядку типового положення про літні школи плавання на відкритих водоймах

до 1 вересня

Мінмолодьспорт Мінсоцполітики
МОЗ
інші центральні органи виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) розроблення типового положення про організацію безпечних пішохідних і велотуристичних маршрутів історичними та визначними місцями

до 31 грудня

Мінмолодьспорт
інші центральні органи виконавчої влади
обласні та Київська міська держадміністрації

7. Залучення інститутів громадянського суспільства, у тому числі молодіжних та дитячих громадських організацій, до проведення заходів з підвищення оздоровчої рухової активності населення

здійснення заходів, спрямованих на популяризацію та утвердження здорового і безпечного способу життя та культури здоров’я, громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжними та дитячими громадськими організаціями

протягом року

Мінмолодьспорт обласні та Київська міська держадміністрації
фізкультурно-спортивні товариства, громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості, молодіжні та дитячі громадські організації (за згодою)

8. Модернізація в навчальних закладах системи фізичного виховання, яке має бути органічно поєднано з іншими компонентами здорового способу життя; посилення відповідальності керівників навчальних закладів за забезпечення, розвиток і модернізацію фізичного виховання та

1) забезпечення організації роботи з фізичного виховання, фізкультурно-оздоровчої роботи в навчальних закладах усіх типів, науково-методичного забезпечення цієї роботи в ході навчального процесу і в позанавчальний час

—“—

МОН
місцеві органи виконавчої влади

 

 

 

 

 

 

 

належний рівень рухової активності; забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням дітей у загальноосвітніх навчальних закладах

2) проведення у навчальних закладах комплексних багатоступеневих змагань, фізкультурно-оздоровчих та спортивно-масових заходів з метою залучення дітей та молоді, у тому числі дітей-інвалідів, до активних занять спортом

протягом року

МОН
Мінмолодьспорт обласні та Київська міська держадміністрації фізкультурно-спортивні товариства,
громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою)

 

3) збільшення кількості загальнодоступних спортивних заходів для студентів вищих навчальних закладів

—“—

МОН
обласні та Київська міська держадміністрації

 

4) удосконалення законодавства щодо організації фізичного виховання та спортивно-масової роботи в навчальних закладах, підготовка необхідних нормативно-правових актів та рекомендацій щодо забезпечення умов для оздоровчої рухової активності тих, хто навчається, та розроблення основних показників для проведення її моніторингу в навчальних закладах

—“—

МОН
Мінмолодьспорт
обласні та Київська міська держадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) забезпечення здійснення заходів щодо подальшої модернізації системи фізичного виховання у вищих навчальних закладах з урахуванням органічного поєднання з іншими компонентами здорового способу життя та покращення нормативних і організаційних умов педагогічного керівництва розвитком студентського спорту

протягом року

МОН
Мінмолодьспорт
обласні та Київська міська держадміністрації

 

6) забезпечення рухової активності студентів вищих навчальних закладів з урахуванням регіональних особливостей, специфіки майбутньої професії

—“—

МОН
обласні та Київська міська держадміністрації

 

7) вивчення питання щодо визначення механізму впровадження в навчальних закладах рухової активності школярів у різних формах і видах

—“—

—“—

 

8) внесення змін до наказу МОЗ та МОН від 20 липня 2009 р. № 518/674 “Про забезпечення медико-педагогічного контролю за фізичним вихованням учнів у загальноосвітніх навчальних закладах” з метою визначення ефективного механізму розподілу осіб на медичні групи, запобіганню виникнення смертельних випадків на уроках фізичної культури, забезпечення чіткої регламентації порядку та організації контролю за процесом занять фізичною культурою і спортом

до 1 липня

МОЗ
МОН
Мінмолодьспорт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. Сприяння впровадженню всеукраїнськими спортивними федераціями в навчальний процес та позакласну роботу з фізичного виховання у загальноосвітніх та вищих навчальних закладах популярних серед дітей та молоді видів спорту (розроблення  методичних рекомендацій, покращення матеріально-технічного забезпечення тощо)

1) визначення переліку всеукраїнських спортивних федерацій, які мають можливість впроваджувати на безоплатній основі в навчальний процес та позакласну роботу з фізичного виховання у загальноосвітніх, професійно-технічних та вищих навчальних закладах популярні серед дітей та молоді види спорту

до 1 квітня

Мінмолодьспорт
МОН
громадські організації фізкультурно-спортивної спрямованості (за згодою)

 

2) розроблення методичних рекомендацій щодо впровадження в навчальний процес та позакласну роботу з фізичного виховання у загальноосвітніх навчальних закладах популярних серед дітей та молоді видів спорту

 

до 1 липня

—“—

10. Впровадження рухової активності для первинної профілактики хронічних неінфекційних захворювань та фізичної реабілітації; запровадження практики призначення лікарями, у тому числі сімейними, рухової активності як дієвого засобу зниження ризику неінфекційних захворювань; надання консультацій з питань використання оздоровчої рухової активності; удосконалення в цій частині підготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників

1) розроблення методичних рекомендацій щодо загальної практики призначення лікарями рухової активності як дієвого засобу зниження ризику неінфекційних захворювань; надання консультацій з питань використання оздоровчої рухової активності

протягом року

МОЗ
обласні та Київська міська держадміністрації

2) забезпечення підготовки та підвищення кваліфікації медичних працівників щодо надання консультацій з питань використання оздоровчої рухової активності

—“—

—“—

11. Удосконалення міського планування в частині створення місць для активного відпочинку, зокрема парків для рухової

активності та спорту на свіжому повітрі, та використання їзди на велосипеді як безпечного засобу пересування і ходьби; облаштування безпечних велосипедних та пішохідних доріжок; внесення необхідних змін до відповідних будівельних норм і стандартів

1) розроблення проекту державних будівельних норм “Вулиці та дороги населених пунктів”

до 31 грудня

Мінрегіон

2) розроблення державних будівельних норм “Планування і забудова територій”

до 31 грудня

Мінрегіон

12. Розроблення проектів повторного використання для будівництва комунальних спортивних комплексів, плавальних басейнів; організація виробництва модульних спортивних споруд із застосуванням сучасних технологій для задоволення потреб населення в оздоровчій руховій активності та забезпечення їх будівництва за рахунок коштів місцевих бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством

визначення механізму організації виробництва модульних спортивних споруд із застосуванням сучасних технологій

 

—“—

Мінмолодьспорт
Мінрегіон
Мінекономрозвитку

13. Впровадження у засобах масової інформації, насамперед на телебаченні, соціальної реклами стосовно переваг оздоровчої рухової активності для зниження ризику неінфекційних захворювань, а також пізнавальних програм для осіб різного віку з питань використання рухової активності в процесі життєдіяльності та подолання стану суспільної байдужості до особистого здоров’я та здоров’я нації

впровадження соціальної реклами в засобах масової інформації щодо пропаганди здорового способу життя, рухової активності з метою утвердження національної ідеї стосовно соціальної активності, фізично здорової та духовно багатої особистості, збільшення кількості спортивних передач

протягом року

Мінмолодьспорт
МІП
Держкомтелерадіо
обласні та Київська міська держадміністрації

 

 

 

 

 

 

 

14. Запровадження системи моніторингу основних показників рухової активності різних вікових та соціальних верств населення, стимулюючих та стримуючих чинників

1) визначення шляхів запровадження системи проведення моніторингу основних показників рухової активності різних вікових та соціальних верств населення, стимулюючих та стримуючих чинників

до 1 березня

Мінмолодьспорт
МОЗ
інші центральні органи виконавчої влади

2) розроблення та подання в установленому законодавством порядку на розгляд Уряду проекту акта Кабінету Міністрів України щодо порядку проведення конкурсу з визначення установи або організації з проведення моніторингу основних показників рухової активності різних вікових та соціальних верств населення, стимулюючих та стримуючих чинників

до 1 вересня

Мінмолодьспорт
інші центральні органи виконавчої влади

 

3) проведення конкурсу з визначення установи або організації з проведення моніторингу основних показників рухової активності різних вікових та соціальних верств населення, стимулюючих та стримуючих чинників

до 31 грудня

Мінмолодьспорт
МОН
МОЗ
Мінсоцполітики