Нормативна база та звітність
Головна банер

У разі використання матеріалів сайту посилання на www.ztums.gov.ua є обов'язковим

Закон України "Про фізичну культуру і спорт"

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1994, № 14, ст.80)

{Вводиться в дію Постановою ВР 
№ 3809-XII від 24.12.93, ВВР, 1994, № 14, ст.81}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 770-XIV від 18.06.99, ВВР, 1999, № 34, ст.271 
№ 1453-III від 10.02.2000, ВВР, 2000, № 13, ст.101 
№ 2548-III від 21.06.2001, ВВР, 2001, № 41, ст.200 
№ 2264-IV від 16.12.2004, ВВР, 2005, № 5, ст.122 
№ 2416-IV від 03.02.2005, ВВР, 2005, № 11, ст.204 
№ 3370-IV від 19.01.2006, ВВР, 2006, № 22, ст.184 
№ 1021-V від 15.05.2007, ВВР, 2007, № 34, ст.443}

{В редакції Закону 
№ 1724-VI від 17.11.2009, ВВР, 2010, № 7, ст.50}

{Із змінами, внесеними згідно із Законами 
№ 2608-VI від 19.10.2010, ВВР, 2011, № 11, ст.69 
№ 3236-VI від 19.04.2011, ВВР, 2011, № 42, ст.435 
№ 5460-VI від 16.10.2012, ВВР, 2014, № 2-3, ст.41 
№ 76-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 6, ст.40 
№ 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75 
№ 453-VIII від 19.05.2015, ВВР, 2015, № 30, ст.277}

{Установити, що у 2016 році норми і положення частин третьої, четвертої та п’ятоїстатті 26 цього Закону застосовуються у порядку та розмірах, встановлених Кабінетом Міністрів України, виходячи з наявних фінансових ресурсів державного і місцевих бюджетів та бюджету Фонду соціального страхування України згідно із Законом № 928-VIII від 25.12.2015}

{У тексті Закону слова "Міністерство України у справах молоді і спорту" в усіх відмінках замінено словами "центральний орган виконавчої влади з фізичної культури і спорту" у відповідних відмінках згідно із Законом № 770-XIV від 18.06.99}

Цей Закон визначає загальні правові, організаційні, соціальні та економічні основи діяльності у сфері фізичної культури і спорту та регулює суспільні відносини у створенні умов для розвитку фізичної культури і спорту.

Стаття 16. Центри фізичного здоров'я населення

Центри фізичного здоров'я населення - заклади фізичної культури і спорту, які здійснюють діяльність шляхом залучення різних груп населення, зокрема соціально незахищених, до занять фізичною культурою.

Центри фізичного здоров'я населення створюються та діють відповідно до положення про центр фізичного здоров'я населення, затвердженого центральним органом виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту.

Засновниками центрів фізичного здоров'я населення можуть бути, зокрема:

центральний орган виконавчої влади у сфері фізичної культури і спорту;

місцеві державні адміністрації;

органи місцевого самоврядування.

Фінансування діяльності центрів фізичного здоров'я населення здійснюється за рахунок коштів відповідного бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.

Стаття 27. Фізкультурно-оздоровча діяльність за місцем проживання та відпочинку громадян.

Забезпечення умов для фізкультурно-оздоровчої діяльності за місцем проживання та відпочинку громадян покладається на місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування і здійснюється за рахунок коштів відповідних бюджетів. З цією метою місцеві державні адміністрації та органи місцевого самоврядування можуть створювати центри фізичного здоров'я населення, організовувати будівництво спортивних споруд та співпрацювати з відповідними громадськими організаціями фізкультурно-спортивної спрямованості та іншими закладами фізичної культури і спорту.

Власники санаторно-курортних закладів, закладів відпочинку та об'єктів туристичної інфраструктури, зокрема туристичних баз, створюють умови для здійснення фізкультурно-оздоровчої діяльності та фізкультурно-спортивної реабілітації.

 

Президент України                                       Л.КРАВЧУК

 

 м. Київ, 24 грудня 1993 року

          N 3808-XII